Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 A Skorpió

A Skorpió jegy - október 23. - november 21. - mély és erős, intuitív és hatalmas, elmélyülésre hajlamos és nagyon zárkózott ember. Kiváló megfigyelő érzéke van, jól kiismeri az embereket, és talán éppen ezért a Skorpió jegyben született emberek a legjobb barátok és a legrosszabb ellenségek. Kérdés nélkül támogatja munkatársait a bajban, de ha keresztbe tesznek neki, akkor félelmetes bosszút esküszik.

Egyébként rendkívül szenvedélyes: úgy érzi, hogy ami megéri a cselekvést, az megéri, hogy teljes figyelmét annak szentelje. A Skorpió egyszerre forró, mint a tűz és hideg, mint a jég. Miközben átjárja a többi víz jegyet is jellemző érzékenység, abban különbözik a többiektől, hogy a leghatékonyabb védekezésnek a támadást tekinti.

 

A hangsúlyozottan Skorpió személyiség

Mi is történik, mikor a tűz a vízzel találkozik egy személyen belül? Megindul a harc a bensőben a lélek mélyén. Mindkét hatás elementáris, s mivel a két elem keveredni nem képes, hol az egyik, hol a másik kerekedik felül, szélsoségek közt rángatva lelket-testet. A vulkán kirobbanó ereje s a tenger mélysége lakozik a Skorpió emberben. A tüzes marsikus energia és akarat az érzelmi beállítottságot szenvedélyessé teszi. Hatalmas energiával képes küzdeni egy számára érzelmileg fontos ügyért. Önfeláldozásra is képes a szeretett személyért.

Céljai élete során változhatnak, de a célokat megvalósító hajtóero nem. Szívós, kitartó akarattal, kiváló szellemi, értelmi adottságaival képes megvalósítani önérdekeit. Ezt azonban nem lenne helyes összetéveszteni az önzéssel. Képes rá, hogy uralja önmagát, s így közvetve uralja a helyzeteket s a gyengább erejű embereket.

A földi dolgoktól való elszakadás vágya, s a test vágyai közt vívódik lelke. Elmondhtó a Skorpió- szülöttekről, hogy olyan, mintha egy forró vulkánt - Mars és Plútó hatása - egy jégpáncél venne körül: a stabil víz és jég. A látszólag hűvös, tartózkodó magatartás azonban csak védekezés, hisz érzelmeiben oly könnyen sebezhető az ember. Hajtja a rejtett, titokzatos dolgok megismerésének vágya. Figyelmét az egyik legtitokzatosabb valóság, a lélek felé fordítja. Ahogy fokozatosan feltárulnak elotte saját lelke pozitívumai és negatívumai, hatni akarása önnevelést, önfejlesztést eredményez. Újból és újból megméri, keresi, kutatja önmagát. S aki keres, az talál is. Óhatatlanul szembetalálja magát sötét felebarátjával, árnyékszemélyiségével meg nem élt vágyainak, illetve nem élhető vágyainak megszemélyesítojével, s fellángol a harc a fény és a sötét között. Ez az intenzív belső élet megkívánja az egyedüllétet, a csendet. A csend mintegy alapot nyújt a meditációnak, s ugyanakkor lehetőség a belső hang meghallására is.

E jegy szülötte intuitív, képes arra, hogy előre megérezzen eseményeket. Belülről inspirálja valami, hogy a dolgok mélyére nézzen, s a véges mögött keresse a végtelent, az anyag mögött a szellemet, az ember titkát, a lét titkát. Sok Skorpió ember fordul érdeklodéssel a misztikum felé. Szívesen kutatja a másik ember lelkének titkait, de a saját titkát nem osztja meg másokkal. Igazi érzéseit is legszívesebben eltitkolja. Ez visszavezethető a víz-jegyek érzékenységére. A félelme a sérüléstől támadva védekező magatartáshoz vezethet. A rajta esett sérelmet nem egykönnyen felejti el, s a megbocsátásig hosszú az út, mely komoly önlegyőzést kíván.

A szócsatákban különösen otthon érzi magát. Sokszor észre sem veszi, hogy csíp, szúr és vág. A születés és a halál körforgását a saját testében az alvás és ébrenlét váltakozásaiban éli át. Testi-lelki regenerálódását a mély alvás segíti elő. A reggeli eszmélődés után fokozatosan veti bele magát a munkába egy ráhangolási idő után, s nem szívesen veszi, ha kizökkentik saját ritmusából. A saját útján szeret járni, a kényszert nem bírja, nem tűri. Igényli az elismerő szvakat, a dícséretet, és a hízelgést is kedveli, de átlát az üres hízelgő szavakon, s a hízelgőt nem tiszteli.

Skorpió ember számára a szerelem nem könnyű kaland, hanem felkavaró, felrázó élmény. Érzelmei mélységénél fogva a szerelmet mint misztériumot éli meg. Fontos szerepet játszik mind az érzelmi, mind a testi oldal. A jel kettőssége az erotikában is megmutatkozik, mert vagy leesik a mélységbe, vagy pedig éteri magasságokba emelkedve olvad fel benne. Szexulitása lángolóan szenvedélyes. A magasrendű Skorpió szenvedélyeit könnyen tudja kiélni alkotásaiban. Ilyenkor csodálatos teremtő erovel, alkotó-képességgel dolgozik.

Sokoldalú, kitartó, termékeny munkaerő. A Skorpió mint a víz-jegyűek általában, vonzódik a művészetekhez. Irodalom terén leginkább a romantikus irodalom, a költészet ragadja meg. Szabadidejében szívesen hallgat zenét. Kedveli az aktív sportokat. Örömét leli minden elfoglaltságban, ami a tengerhez, vízhez kapcsolódik.

A Skorpió-tulajdonságok eltúlzása vagy torzulása olyan szenvedélyeket jelent, melyeket nem lehet eltéríteni. A mélyen parázsló harag, a szeretet gyűlöletbe fordulása, a szerelmi féltékenység katasztrófához vezethet. A túlzásba vitt titkolózás eredménye a keserű félreértés. Az elfojtott vágyak, amelyeket csak a tudatalattiban hatnak, egyszer csak kitörnek. Erejének és akaratának érvényesítése a másik igényeinek figyelmen kívül hagyásával az erőszakosság és önzés felé viheti. A bántást, a sértést megbocsátani nem tudó magatartás bosszúállóvá teheti, s ennek gyümölcse a lelki békétlenség. Az emberen múlik, hogy mivé teszi magát, milyen értékekre tekint, milyen célokért küzd.

 

A Skorpió szerető

Nehéz megérteni a Skorpiót, mert egyáltalán nem engedi, hogy belé pillantsanak. Elrejti vágyait, ambícióit. Titokzatos képessége, hogy miközben a másik embert alaposan kifaggatja, vagy nyilatkozattételre kényszeríti, önmagát soha nem adja ki.

Partnerkapcsolataiban, barátságában akadályokat állít fel, és sokszor igencsak gyorsan kivégzi a szerelmet. Kevés Skorpió-ember ismeri el, hogy szüksége lenne a másik ember szeretetére. Valóságos dráma az, amit a Skorpió-férfi a partnere életébe visz. De a legtöbb nő szereti az izgalmas, különös kalandot, s azt is, hogy szívesen parádézzanak vele a nyilvánosság előtt. A Skorpió néha nemcsak az érzelmeit titkolja el, hanem számos hölgyét is eldugja a nagyközönség szeme elől, hozzájuk sajátos, romantikus kaland fűzi. Intrikus természetének szükséglete ez, még házasságát is csak úgy képes fenntartani, hogy lehetőleg szerelmi háromszöget képez. Ha megtalálja a megfelelő partnert, nem könnyen válik meg tőle. A legteljesebb odaadást és hűséget követeli meg, s nem veszi jó néven, ha társa túl akarja lépni a kiszabott határt. Soha nem szabad megsérteni, vagy egy adott ponton túl izgatni, vitázni és ellenkezni vele. Ha szexualitásában vagy szerelmében megsértik, partnere kemény visszavágásra számíthat. Elképzelhető, hogy úgy tesz, mintha elfelejtette volna sérelmét, de csak a megfelelő pillanatot várja a bosszúállásra.

A Skorpió férfi tudatosan választ. Tudja, milyen partnert akar. Elvárásai nem csekélyek, mert a végletes erotikára éppúgy szüksége van, mint a gyengéd, becéző szavakra. Ugyanakkor védtelen is a szerelemben, hiszen meglehetősen érzelmes típus, s nem tud félszívvel szeretkezni. De társának éreznie kell, hogy ráhangolódott, hogy azután együtt induljanak el az érzelmek különös, furcsa útján, s ez az út soha nem lesz rövid.

Különös férfi a Skorpió. Zárkózott, titokzatos. Míg a férfiasságával szívesen kérkedik és a kalandokban szívesen próbálja ki magnetikus erejét, addig gondosan elrejti, hogy mennyire mélyen és őszintén képes szeretni. Az ellentétes nemmel szemben ösztönösen cselekszik és általában uralkodó, rendkívül birtokló és szenvedélyes.

Aki egy Skorpió társa kíván lenni fontos, hogy mutatós legyen, vonzó, nőies. Ha kellő intellektussal rendelkezik, partnere még inkább becsülni fogja. De legalább annyira fontos, hogy szexuálisan is túlfűtött legyen, akkor tartósabb maradhat a kapcsolat. Cserében viszont a kiválasztott nőnek mindent felsőfokon kell cselekednie. Neki kell a legszebbnek, a legtürelmesebbnek, a leggyöngédebbnek és a legjobb háziasszonynak lennie.

A Skorpió férfi igen szereti a gyermekeket, és megkülönböztetett figyelmet fordít rájuk. A gyermekekre igen nagy valószínűséggel hatással van erőteljes egyéniségével, s anélkül, hogy erre különösebben törekedne, példaként szolgál számukra fölcseperedésük időszakában.